Brexit – Dolenni Defnyddiol

Llywodraeth y DU

Mae gwybodaeth Llywodraeth y DU am Brexit yn cynnwys manylion y cynnydd ar Erthygl 50, y trafodaethau a’r newidiadau polisi. Mae ar gael yma.

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan newydd – Paratoi Cymru – sy’n cynnwys ystod o wybodaeth a chyngor i sefydliadau ynglŷn â goblygiadau Brexit heb gytundeb. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, y rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a Horizon 2020.

Mae blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit, y Papur Gwyn Diogelu Dyfodol Cymru, a’r dogfennau polisi dilynol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Busnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adran Cwestiynau Cyffredin sy’n cynnwys gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer busnesau ar effaith a chyfleoedd ymadael â’r UE. Mae ar gael yma.

Y Trydydd Sector

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi creu Brexit Watch Cymru, sef adnodd gwybodaeth ar gyfer y trydydd sector.