Brexit

Golwg gryno ar Brexit

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mehefin 2016: Refferendwm ar aelodaeth o’r UE. Yn y DU, mae 51.9% o bobl yn pleidleisio i ymadael â’r UE, a 48.1% yn pleidleisio i aros. Yng Nghymru, mae 52.5% o bobl yn pleidleisio i ymadael â’r UE.
29 Mawrth 2016: Mae’r DU yn gweithredu Erthygl 50 y Cytuniad ar Undeb Ewropeaidd.
19 Mehefin 2017: Mae trafodaethau Brexit yn dechrau rhwng y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd. Bydd angen cymeradwyaeth o leiaf 20 gwlad gyda 65% o’r boblogaeth ar gyfer unrhyw gytundeb.
25 Tachwedd 2018: Y Cyngor Ewropeaidd yn cymeradwyo’r Cytundeb Ymadael.
15 Ionawr 2019: Y Prif Weinidog yn colli’r ‘Bleidlais Ystyrlon’ ac Arweinydd yr Wrthblaid yn cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y Llywodraeth.

Beth Nesaf?

2019

29 Ionawr: Bydd ASau yn pleidleisio ar gynllun B o’r cytundeb ymadael, ac ar welliannau i’r broses o gytuno ar gytundeb, gan gynnwys ymestyn proses Erthygl 50.
Chwefror 2019: Bydd ASau yn pleidleisio ar y cytundeb yn Nhŷ’r Cyffredin. Gellid ailadrodd hyn os oes angen er mwyn ennill pleidlais ystyrlon, cyn belled â bod newidiadau arwyddocaol yn cael eu gwneud. Gallai ASau gytuno ar y canlynol o bosibl:

  • Ymadael â’r UE heb gytundeb
  • Ceisio ymestyn Erthygl 50
  • Cynnal refferendwm arall
  • Gwneud ymdrech olaf i drafod
26 Chwefror: Dyma’r dyddiad cau arfaethedig i’r llywodraeth sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer ei chytundeb, o dan welliant Yvette Cooper a fydd yn destun pleidlais ddiwedd mis Ionawr. Os nad oes pleidlais ystyrlon yn cael ei hennill, byddai ASau yn pleidleisio ar y cwestiwn o ymestyn Erthygl 50 i ddyddiad o’u dewis (diwedd mis Mehefin o bosibl, yn unol ag amserlen etholiadau Senedd Ewrop).
21 – 22 Mawrth: Uwchgynhadledd olaf yr UE y mae disgwyl i’r DU ei mynychu fel aelod o’r UE.
29 Mawrth: ‘Diwrnod Brexit’ – pan fydd disgwyl i’r DU ymadael â’r UE.

Mae’n rhaid i Senedd Ewrop gymeradwyo unrhyw gytundeb Brexit mewn pleidlais cyfarfod llawn. Hefyd, mae’n rhaid i aelod-wladwriaethau’r UE gymeradwyo’r cytundeb yn derfynol mewn cyfarfod gweinidogion cyn bod modd ei weithredu.

Gall trafodaethau barhau os yw pob un o 27 arweinydd y Cyngor Ewropeaidd yn cytuno.

Os oes cytundeb yn cael ei sicrhau, bydd cyfnod pontio dwy flynedd yn dilyn hyd at fis Rhagfyr 2020 pan fydd rhai o reolau’r UE yn aros ond pan fydd y DU yn gallu negodi ei chytundebau masnach ei hun.

23-26 Mai: Etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop mewn 27 o wledydd yr UE (ni fydd y DU yn cael ei chynrychioli yn y senedd bellach).

2020

31 Rhagfyr: Dyddiad olaf y cyfnod pontio. Fodd bynnag, gallai gael ei ymestyn i fis Rhagfyr 2022.

 

I gael gwybodaeth lawn am ddigwyddiadau Brexit allweddol Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, ac i gael dolenni i ddogfennau allweddol, gweler ein tudalen Brexit – Datblygiadau Allweddol.