Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

METaL 2

Disgrifiad o’r prosiect

Mae METaL yn brosiect unigryw a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr UE, trwy Lywodraeth Cymru. Ein nod yw mynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu trwy ddarparu dysgu seiliedig ar waith sy’n arwain at wella sgiliau yn y gweithlu yn gyffredinol a fydd, yn y pen draw, yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd i ddiwydiant Cymru.

Cwmpas daearyddol

Mae METaL ar gael ledled Gorllewin Cymru ac ardal rhaglen y Cymoedd a De-ddwyrain Cymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Mae’n rhaid bod pob cyfranogwr yn byw neu’n gweithio yn yr ardal cymhwyster hanfodol. Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gyflwyno copi o’i gymhwyster uchaf hyd yn hyn, cyn dechrau’r cwrs.

Targedau penodol

Hyfforddi 400 o gyfranogwyr dros gyfnod o dair blynedd.

Manylion cyswllt

Enw: Khalil Khan
E-bost: k.khan@swansea.ac.uk
Rhif ffôn: 01792 606490
Cyfeiriad: Prosiect METaL, Canolfan Arloesi Bae Baglan, Parc Ynni Baglan, Port Talbot SA12 7AX
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

LinkedIn