Polisi’r DU

Wrth gwrs, mae amrywiaeth o bolisïau a strategaethau’r DU sy’n berthnasol i weithrediadau a ariennir gan yr UE yng Nghymru er gwaethaf datganoli. Mae’r mwyaf perthnasol o’r rhain yn ymwneud â’r broses Brexit. Rydym wedi crynhoi digwyddiadau hyd yn hyn ac wedi casglu cyfres o gysylltiadau defnyddiol ar ein tudalen Proses drawsnewid yr UE.

Strategaeth Ddiwydiannol y DU

 

Bil Amaethyddiaeth 2017-19

 

Bydd Bil Amaethyddiaeth hirddisgwyliedig y Llywodraeth yn arwain at y newid mwyaf yn y system gymhorthdal ar gyfer y sector amaeth ers cenhedlaeth. Cafodd y Bil ei ddarlleniad cyntaf ar 12 Medi 2018 ac fe gwblhaodd y cam pwyllgor ym mis Tachwedd 2018.

Bydd Bil Amaethyddiaeth 2018 yn awdurdodi gwariant newydd at ddibenion amaethyddol penodol a dibenion penodol eraill, gan wneud darpariaeth ar gyfer taliadau uniongyrchol yn ystod cyfnod o drawsnewid ar gyfer y sector amaethyddol ar ôl i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Canolbwyntir yn bennaf ar roi pwerau cyfreithiol i’r llywodraeth fabwysiadu’r system o dalu arian ffermwyr o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol presennol, ac yna dileu’r system honno dros gyfnod o saith mlynedd a’i disodli â System Rheoli Tir Amgylcheddol. Nid yw manylion y system hon ar gael eto, ond rydym yn gwybod y bydd yn disodli Cynllun y Taliad Sylfaenol a’r system Stiwardiaeth Cefn Gwlad bresennol.

Mae rhagor o wybodaeth am ddatblygiad y Bil Amaethyddiaeth ar gael yma.