Amdanom ni

Cyflwyniad

Pwrpas Tîm Ymgysylltu Rhanbarth De-ddwyrain Cymru (RET) yw sicrhau bod rhanbarth De-ddwyrain Cymru yn manteisio i’r eithaf ar gyllid yr UE.

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais am gyllid yr UE neu eisoes yn cyflawni prosiect a ariennir gan yr UE, cysylltwch â ni i gael arweiniad ar sut y gall eich prosiect gefnogi blaenoriaethau rhanbarthol, er mwyn creu cysylltiadau â phrosiectau eraill, ac elwa ar astudiaethau achos ac enghreifftiau o arfer gorau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch amcanion y RET yma.

Dyma’r Tîm

Lisa Jones – Arweinydd y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol a Chyllid Adfywio

Natalie Curtis – Swyddog Tim Ymgysylltu Rhanbarthol

Amy Ryall – Swyddog Tim Ymgysylltu Rhanbarthol

Dylan Wictome – Swyddog Cyllid a Gwybodaeth