Band Eang Cyflym Iawn

Prosiect Llywodraeth Cymru yw hwn, a wnaed yn bosibl drwy gefnogaeth gan yr UE a Llywodraeth y DU. Mae’n brosiect sy’n anelu at gynnig darpariaeth band eang cyflym iawn i […]

Darllen mwy am Band Eang Cyflym Iawn >


Gwibgyswllt Band Eang

Prosiect Llywodraeth Cymru yw hwn, a wnaed yn bosibl gan gefnogaeth yr UE a Llywodraeth y DU. Nod y prosiect yw darparu cysylltiad band eang cyflym iawn mewn ardaloedd anodd […]

Darllen mwy am Gwibgyswllt Band Eang >


Hybiau Menter Pen-y-bont ar Ogwr

Byddwn yn gweithio i greu unedau busnes newydd fel ymateb i dystiolaeth o alw yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr am ofod menter bach/micro. Pan wneir cais, mae disgwyl i’r unedau […]

Darllen mwy am Hybiau Menter Pen-y-bont ar Ogwr >


Rhaglen Gwelliannau Gorsafoedd Cymru (Cam 2)

Cyflawnwyd gwelliannau sylweddol mewn pum gorsaf allweddol gan y gweithrediad hwn mewn ardaloedd yn y Gorllewin a’r Cymoedd – Pontypridd, Ystrad Mynach, Aberystwyth, Port Talbot, a’r Rhyl. Canlyniad y gweithrediad […]

Darllen mwy am Rhaglen Gwelliannau Gorsafoedd Cymru (Cam 2) >


Safleoedd Cyflogaeth Strategol

Bydd y gweithrediad yn darparu seilwaith sylfaenol (ar ffyrdd, draeniau a gwasanaethau cyfleustodau ar y safle ac oddi ar y safle) ac yn ymgymryd â’r gwaith o baratoi nifer cyfyngedig […]

Darllen mwy am Safleoedd Cyflogaeth Strategol >


Unedau Diwydiannol Modern Tresalem

Mae’r gwaith yn ymwneud â datblygu safle tir llwyd ar Stryd Wellington, Tresalem, Aberdâr. Fel rhan o ddatblygiad tybiannol o hyd at 1.9 hectar o dir y gellir ei ddatblygu, […]

Darllen mwy am Unedau Diwydiannol Modern Tresalem >