Cyllid UE

Dyfernir Cyllid Ewropeaidd i 28 o aelod-wladwriaethau, gan gynnwys Cymru, mewn cyfnodau rhaglennu o saith mlynedd. Mae’r rhaglen 2014-2020 bresennol yn dilyn dirwyn i ben cyfnod 2007-2013 (Cydgyfeirio a Chystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol), a chyn hynny roedd 2000-2007 (Amcan 1, 2 a 3).