Brexit

Golwg gryno ar Brexit

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mehefin 2016: Refferendwm ar aelodaeth o’r UE. Yn y DU, mae 51.9% o bobl yn pleidleisio i ymadael â’r UE, a 48.1% yn pleidleisio i aros. Yng Nghymru, mae 52.5% o bobl yn pleidleisio i ymadael â’r UE.
29 Mawrth 2016: Mae’r DU yn gweithredu Erthygl 50 y Cytuniad ar Undeb Ewropeaidd.
19 Mehefin 2017: Mae trafodaethau Brexit yn dechrau rhwng y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd. Bydd angen cymeradwyaeth o leiaf 20 gwlad gyda 65% o’r boblogaeth ar gyfer unrhyw gytundeb.
25 Tachwedd 2018: Y Cyngor Ewropeaidd yn cymeradwyo’r Cytundeb Ymadael.
15 Ionawr 2019: Y Prif Weinidog yn colli’r ‘Bleidlais Ystyrlon’ ac Arweinydd yr Wrthblaid yn cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y Llywodraeth.
18 Chwefror 2019:

 

Cyfarfod cyntaf Grŵp Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru.
10 Ebrill 2019:

 

Y Cyngor Ewropeaidd yn cytuno i estyn Erthygl 50 tan 31 Hydref 2019.
23 Gorffennaf 2019: Boris Johnson yn dod yn Brif Weinidog gan ymrwymo i Brexit ar 31 Hydref

Beth Nesaf?

2019

31 Hydref: ‘Diwrnod Brexit’ – pryd y mae’r DU i fod i ymadael â’r UE, heb gytundeb ar hyn o bryd.

Ceir tair sefyllfa arall posibl ar gyfer y dyddiad hwn:

  • Mae Cytundeb Ymadael eisoes wedi ei gymeradwyo, ei gadarnhau a’i weithredu gan y DU a’r UE yn ystod yr estyniad presennol.
  • Mae’r Llywodraeth wedi gofyn am ac wedi cael estyniad arall i Erthygl 50 gan 27 yr UE.
  • Mae’r Llywodraeth wedi dirymu Erthygl 50 yn unochrog ac mae’r DU wedi aros yn yr UE.   Os digwydd Brexit heb gytundeb, ni fydd cyfnod pontio, bydd y DU yn dychwelyd at reolau masnach Sefydliad Masnach y Byd, a bydd y broblem ynghylch y ffin rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn parhau heb ei datrys.
  • Os ceir cytundeb, bydd cyfnod pontio o ddwy flynedd yn dilyn tan fis Rhagfyr 2020 pan fydd rhai rheolau’r UE yn parhau, ond gall y DU drafod ei chytundebau masnach ei hun.

Os ceir cytundeb, bydd cyfnod pontio o ddwy flynedd yn dilyn tan fis Rhagfyr 2020 pan fydd rhai rheolau’r UE yn parhau, ond gall y DU drafod ei chytundebau masnach ei hun.

Os digwydd Brexit heb gytundeb, ni fydd cyfnod pontio, bydd y DU yn dychwelyd at reolau masnach Sefydliad Masnach y Byd, a bydd y broblem ynghylch y ffin rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn parhau heb ei datrys.

2020

31 Rhagfyr: Dyddiad olaf y cyfnod pontio posibl (oni bai y ceir cytundeb i estyn y cyfnod).

2021

1 Ionawr: Gallai cytundeb ynghylch y berthynas ar gyfer y dyfodol ddod i rym (oni bai y ceir cytundeb i estyn y cyfnod pontio).

 

I gael gwybodaeth lawn am ddigwyddiadau Brexit allweddol Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, ac i gael dolenni i ddogfennau allweddol, gweler ein tudalen Brexit – Datblygiadau Allweddol.