Infograffeg ESF

Darllenwch fwy am y prosiectau a gymeradwywyd gan ESF sy’n cyflawni ledled De Ddwyrain Cymru. Cliciwch ar infograffig i agor neu lawrlwytho fersiwn PDF.

ESF Priority 1 infographic

ESF Priority 2 infographic

ESF Priory 3 infographic