CEIC (Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol)

Mae Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol (CEIC) yn brosiect gwerth £3.7m a fydd yn helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus yn Ne Cymru i gydweithio i ddatblygu atebion gwasanaeth rhanbarthol newydd i heriau […]

Darllen mwy am CEIC (Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol) >


Infuse – Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol

Rhaglen arloesi ac ymchwil yw Infuse a gynlluniwyd i feithrin sgiliau a chapasiti ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus arloesol yn y dyfodol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Cefnogir Infuse gan Gronfa Gymdeithasol […]

Darllen mwy am Infuse – Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol >


Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn gydweithrediad rhwng 13 o awdurdodau lleol a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus ledled de Cymru. Gan ddefnyddio dull Cymoedd cyfan o weithredu, mae […]

Darllen mwy am Parc Rhanbarthol y Cymoedd >