Busnes Cymdeithasol Cymru

Bydd gweithrediad Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth busnes arbenigol i fusnesau cymdeithasol ar gyfer twf ar draws Cymru. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, cwmnïau cydfuddiannol a […]

Darllen mwy am Busnes Cymdeithasol Cymru >


Busnes Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi BBaCh ledled Cymru a dyma pam rydym yn buddsoddi £86m hyd at 2020 yn ein rhaglen sy’n cael ei chyllido o Ewrop, Busnes […]

Darllen mwy am Busnes Cymru >


Cronfa Busnes Cymru

Mae Cronfa Busnes Cymru, a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, wedi’i seilio ar Gronfa JEREMIE a fuddsoddwyd yn llawn. Mae’n gallu cynnig buddsoddiad i gwmnïau wedi […]

Darllen mwy am Cronfa Busnes Cymru >


Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Mae Cronfa Tyfu Busnesau Cymru yn cefnogi busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ariannol i’w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am swyddi. Mae cymorth ariannol o hyd at £150,000 ar […]

Darllen mwy am Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol >


Cyflymu Cymru i Fusnesau (Band Eang Cyflym Iawn ar Gyfer Busnes)

Mae Cyflymu Cymru Busnes yn rhaglen sy’n adeiladu ar y buddsoddiad sylweddol a wnaed gan Lywodraeth Cymru mewn Band Eang Cyflym Iawn yng Nghymru. Mae’n cynnig cymorth uniongyrchol i fusnesau […]

Darllen mwy am Cyflymu Cymru i Fusnesau (Band Eang Cyflym Iawn ar Gyfer Busnes) >