Blaenau Gwent Learning Zone Blaenavon Ironwork Visitor Experience Porthcawl Marina Caerphilly Castle Visitor Experience Cardiff University Institute for Compound Semi-Conductors Bike Park Wales Monmouthshire and Brecon Canal Newport Transporter Bridge Ponty Lido Vale Trails, Trail 1
Blaenau Gwent – Parth Dysgu Blaenau Gwent External link
Torfaen – Profiad Ymwelwyr Gwaith Haearn Blaenafon (Prosiect Twristiaeth Treftadaeth) External link
Pen-y-bont ar Ogwr – Porthcawl Marina External link
Caerffili – Profiad Ymwelwyr Castell Caerffili (Prosiect Twristiaeth Treftadaeth) External link
Caerdydd – Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd External link
Merthyr Tydful – Parc Beicio Cymru External link
Sir Fynwy – Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu External link
Casnewydd – Pont Gludo Casnewydd External link
Rhondda Cynon Taf – Ponty Lido (Lido Cenedlaethol Cymru) External link
Bro Morgannwg – Llwybrau'r Fro, Llwybr 1 External link

Croeso

Croeso i wefan Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn darparu un cyfeirbwynt ar gyfer popeth sy’n gysylltiedig â chyllid Ewropeaidd sy’n effeithio ar Ranbarth y De-ddwyrain a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac sy’n berthnasol iddynt. Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth am brosiectau, y newyddion diweddaraf, cefndir y cyllid, dolenni at wybodaeth fanwl, a’r cyd-destun polisi yr ydym i gyd yn gweithio ynddo.

Rydym yn gobeithio y bydd y wefan yn ddefnyddiol i sefydliadau sy’n gweithio ym mhob rhan o’r rhanbarth, a byddem yn falch o gael eich sylwadau amdani. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i fynegi eich barn!