Prosiectau

Echel Bleanoriaeth 1: Trechu Tlodi drwy Gyflogaeth GynaliadwyEchel Blaenoriaeth 2: Sgiliau ar gyfer TwfEchel Blaenoriaeth 3: Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Pobl IfancESF P5: Diwygio gwasanaethau cyhoeddus a gweithio rhanbarthol

ERDF Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac ArloeseddERDF Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BbaChERDF Blaenoriaeth 3: Inni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd YnniERDF Blaenoriaeth 4: Cysylltedd a Datblygu Trefol