Brexit – Dolenni Defnyddiol

Llywodraeth y DU

Mae gwybodaeth Llywodraeth y DU am Brexit yn cynnwys manylion y cynnydd ar Erthygl 50, y trafodaethau a’r newidiadau polisi. Mae ar gael yma.

Llywodraeth Cymru

Gellir dod o hyd i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit, y Papur Gwyn Diogelu Dyfodol Cymru, a dogfennau polisi dilynol yma ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ceir gwybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer canlyniad heb gytundeb ar llyw.cymru/diogelu-dyfodol-cymru.

Busnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu Porth Brexit, sydd â gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer busnesau ynghylch effaith a chyfleoedd yn sgil ymadael â’r UE.

Y Trydydd Sector

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi creu Brexit Watch Cymru, sef adnodd gwybodaeth ar gyfer y trydydd sector.