Cyd-destun Polisi

Mae’r adran hon o’r wefan yn cynnwys gwybodaeth ar rai agweddau ar bolisi yn ymwneud â gweithrediadau a phrosiectau a ariennir gan gronfeydd Ewrop.

Meysydd polisi sy’n effeithio ar y DU gyfan yn cynnwys:

  • Proses drawsnewid yr UE, yn enwedig gan fod yr holl weithgarwch Ewropeaidd yng Nghymru yn rhwym â’r trafodaethau Brexit
  • Mesur Amaethyddiaeth
  • Strategaeth Ddiwydiannol

Mae gwybodaeth am bolisi sy’n benodol i Gymru yn cynnwys:

  • Y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd (FfBE)
  • Y Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd
  • Amaethyddiaeth

Gan fod Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain yn gweithio ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru mae rhan helaeth o’n gwaith polisi yn adlewyrchu hyn.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar y polisïau, y mentrau a’r strwythurau sy’n benodol i’r rhanbarth yma: