Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Peirianneg Dylunio Uwch (PDU)

Disgrifiad o’r prosiect

Mae PDU yn weithrediad sydd wedi’i ddylunio i hwyluso cydweithio rhwng y Brifysgol a chwmnïau gweithgynhyrchu cymwys yng Nghymru. Diben y gweithrediad yw gwella a chynyddu capasiti a gallu pob cwmni i ymwneud â thechnolegau a deunyddiau gweithgynhyrchu uwch, ac i hwyluso’r broses o fabwysiadu technegau gweithgynhyrchu uwch. Yn y modd hwn, gellir cyflawni capasiti a gallu cwmnïau i arloesi ac felly sicrhau twf cynaliadwy ar adeg lle ceir newid technolegol cyflym. Mae’r gweithrediad wedi’i leoli yng nghanolfan arbenigol y Brifysgol ar gyfer ymchwilio i dechnolegau gweithgynhyrchu uwch, Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru.

Model Cyflawni

Cam 1: Dadansoddiad Pwrpasol o Anghenion

Archwiliad manwl o sefyllfa bresennol eich busnes a lle y gellir cyflwyno technolegau uwch.

Cam 2: Prosiect Prototeip

Prosiect peilot sy’n para unrhyw beth o chwe wythnos i chwe mis lle mae prosesau newydd yn cael eu profi.

Cam 3: Mabwysiadu Technoleg

Trosi camau 1 a 2 yn newid gweithredol cynaliadwy ac ystyrlon. Gall PDU gynorthwyo’r gwneuthurwr i gael gafael ar gyllid a’i gyfeirio at bartneriaid eraill er mwyn cyflawni potensial llawn y cam hwn.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i bob awdurdod lleol yng Nghymru.

Targedau penodol

Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd

56 o fentrau sy’n derbyn cymorth anariannol

Cynnydd o ran cyflogaeth mewn mentrau a gefnogir—7

35 o fentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd i’r cwmni

16 o fentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd i’r farchnad

4 patentau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer cynhyrchion

£70k buddsoddiad preifat

Dwyrain Cymru

24 o fentrau sy’n derbyn cymorth anariannol

Cynnydd o ran cyflogaeth mewn mentrau a gefnogir – 3

15 o fentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd i’r cwmni

4 o fentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd i’r farchnad

1 patent bydd wedi’u cofrestru ar gyfer cynhyrchion

£30k buddsoddiad preifat

Manylion cyswllt

Enw: Andrew Walker
E-bost: made@uwtsd.ac.uk
Rhif ffôn: 01792 481199
Cyfeiriad: Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Technium 1, Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8PH
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Cysylltu trwy Linked In MADECymru