Arolwg Busnes PRC

Meh 25, 2021

Galwad i fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru lywio’r cymorth sydd ei angen arnynt ar gyfer twf yn y dyfodol

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi lansio arolwg i nodi’r hyn y mae busnesau yn credu yw’r ysgogwyr allweddol ar gyfer llwyddiant busnes ac i benderfynu pa wasanaethau sydd eu heisiau arnynt ar gyfer twf yn y dyfodol.

Mae bwrdd y Cyngor Busnes yn gyfrifol am egluro anghenion busnes, nodi blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau cymorth presennol, a dylunio rhaglenni cymorth yn y dyfodol, gan sicrhau bod llais busnes wrth wraidd strategaethau a phenderfyniadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Gwahoddir i fusnesau ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd rannu’r heriau a’r cyfleoedd y maent yn eu hwynebu. Wedyn, defnyddir adborth o’r arolwg i lywio a chyflwyno rhaglenni o werth.

Dywedodd Nigel Griffiths, Cadeirydd Cyngor Busnes  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Bydd y mewnwelediad y bydd yr adborth hwn yn ei roi inni yn sicrhau ein bod yn rhoi gwasanaethau ar waith sydd o werth gwirioneddol i’n cymunedau busnes ac yn ein helpu ni i gyd i fod y gorau y gallwn.”

Mae’r arolwg ar agor tan 5ed Gorffennaf

Cymryd rhan yn yr arolwg

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,