Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Ysbrydoli i Weithio (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd)

Disgrifiad o’r prosiect

Cynlluniwyd Ysbrydoli i Weithio i gynnig cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a heb unrhyw fodd o ail-ymuno ag addysg ffurfiol neu anffurfiol, hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli neu gyflogaeth.

Bydd y Gweithrediad yn darparu cymorth wedi ei deilwro i helpu pobl ifanc:

 • nodi’r rhwystrau personol y maent yn eu hwynebu
 • deall sut y mae’r rhwystrau yn atal neu’n cyfyngu ar eu mynediad, cyfranogiad a’u cynnydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth
 • trefnu cynllun gweithredu i leihau neu ddileu unrhyw rwystrau a nodir
 • cyflwyno’r camau gweithredu cefnogol y cytunwyd arnynt
 • cynnig llwybrau datblygu i addysg bellach, hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli neu gyflogaeth

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect yn awdurdodau lleol canlynol yn Ne-ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Torfaen a Rhondda Cynon Taf.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

 • Hawl cyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU
 • Rhwng 16 a 24 oed
 • Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant

Targedau penodol

 • Ennill cymhwyster ar ôl gadael
 • Mewn addysg/hyfforddiant ar ôl gadael
 • Dechrau cyflogaeth ar ôl gadael

Manylion cyswllt

Enw: Martyn Jeffries (Rheolwr Rhanbarthol)
E-bost: Martyn.jeffries@blaenau-gwent.gov.uk
Rhif ffôn: 01495 355806
Cyfeiriad: BCGBC, Canolfan Dinesig, Glynebwy, NP23 6XB
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

YouTube Dolen
Pinterest Dolen

Darpariaeth lleol

Blaenau Gwent – Ben Arnold
Pen-y-bont ar Ogwr – Owen Shepherd
Caerffili – Lyn Travis
Merthyr Tudful – Jaime Spooner
Rhondda Cynon Taf – Syd Dennis
Torfaen – Gareth Jones