Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos

Astudiaeth Achos 1 – Rubicon Wales

Astudiaeth Achos

Astudiaeth Achos 2 – Cleartech Live

Twf Swyddi Cymru II

Disgrifiad o’r prosiect

Mae Twf Swyddi Cymru ar gyfer pobl ifanc di-waith rhwng 16 a 24 oed, sy’n cynnig profiad gwaith gwerthfawr iddynt am gyfnod o 6 mis, am dâl naill ai ar lefel yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’n uwch na hynny am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos.

Mae Twf Swyddi Cymru yn gyfle gyrfa gwerthfawr ac mae’n galluogi pobl ifanc i ennill y sgiliau hanfodol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, gan helpu cwmnïau i dyfu. Mae’r gwaith gyda’r cyflogwyr a’r bobl ifanc yn sicrhau bod unigolion yn symud ymlaen i gyflogaeth, dysgu pellach neu gwneir cyfeiriad addas i gynnig cymorth ychwanegol iddyn nhw i hybu eu gyrfa.

Mae’r rhaglen yn darparu cymhorthdal cyflog o 50% i’r cyflogwr tuag at gynnig profiad gwaith cyflogedig i berson ifanc di-waith rhwng 16 a 14 oed am gyfnod o 6 mis. Telir y cymhorthdal cyflog hwn naill ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’n uwch na hynny, am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos.

Mae’r rhaglen hon wedi ymgysylltu’n llwyddiannus â miloedd o gyflogwyr ledled Cymru.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ym mhob ardal ledled Cymru

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Mae’n rhaid bod cyfranogwyr:

  • Rhwng 16 a 24 oed
  • Yn byw yng Nghymru
  • Yn ddi-waith
  • Heb gwblhau 6 mis llawn mewn swydd wag Twf Swyddi Cymru o’r blaen
  • Heb gael eu hatgyfeirio nac wedi cymryd rhan yn y Rhaglen Waith neu’r Rhaglen Dewis Gwaith
  • Heb fod mewn addysg llawn amser (16 awr neu’n fwy)
  • Heb fod yn dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru

Manylion cyswllt

Enw: Tîm Twf Swyddi Cymru
E-bost: JobsGrowthWales@wales.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0300 1230776
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter