Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

MAGMA (Deunyddiau Magnetig a Rhaglenni)

Disgrifiad o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw sefydlu gallu ymchwil o safon fyd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd gydag arbenigedd cydnabyddedig ym maes prosesu, nodweddu, gweithgynhyrchu ac ailgylchu deunyddiau magnetig arbenigol. Mae gan Gymru sylfaen gref mewn rhaglenni a chadwyni cyflenwi a deunyddiau magnetig, sy’n dangos ‘Arbenigaeth Glyfar’ glir a thynfa ddiwydiannol yn y maes hwn. Mae’r gallu ymchwil presennol yng Nghaerdydd yn cwmpasu prosesu deunyddiau, gweithgynhyrchu a nodweddu, gyda chyfleusterau cyfyngedig ar gyfer profi moduron a pheiriannau mawr. Bydd MAGMA yn ychwanegu cynhwysedd ymchwil cyflenwol newydd ac yn adnewyddu labordai, gan gynnwys systemau dynamometr newydd ar gyfer profi moduron cerbydau trydan modern, a chyfrifiaduron, meddalwedd ac arbenigedd ar gyfer dylunio, efelychu a modelu magnetig.

Model Cyflawni

Bydd y Gweithrediad yn darparu gweithgareddau yn uniongyrchol yn rhanbarth Dwyrain Cymru drwy:

  1. i) ychwanegu pedwar aelod newydd o staff ymchwil (2 academydd; 2 ymchwilydd diwydiant ar secondiad) a rheolwr datblygu labordy i’r grŵp ymchwil, a
  2. ii) ailwampio ac ehangu’r cyfleusterau ymchwil a ddefnyddir gan y grŵp, gan fentro buddsoddi arian ychwanegol gan bartneriaid yn y diwydiant yn y broses.

Bydd hyn yn ailfywiogi’r amgylchedd ymchwil yng Nghaerdydd, drwy ddatblygu’r gallu i gael gafael ar gronfeydd y DU, Ewropeaidd a Rhyngwladol yn gystadleuol, gan gyflawni canlyniadau ymchwil sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i holl ardal rhaglen Dwyrain Cymru.

Targedau penodol

  • Swm y Cyllid Ymchwil a Sicrhawyd – 3.6 miliwn
  • Nifer y partneriaid sy’n cydweithio mewn prosiect ymchwil – 30
  • Nifer y cyfleusterau seilwaith ymchwil sydd wedi eu gwella – 1 (gan gynnwys 4  labordy ar wahân)
  • Nifer yr ymchwilwyr newydd sy’n gweithio mewn endidau a gynorthwyir – 12
  • Nifer yr ymchwilwyr sy’n gweithio mewn cyfleusterau seilwaith ymchwil sydd wedi eu gwella – 14

Manylion cyswllt

Enw: Kevin Jones
E-bost: Jonesk63@cardiff.ac.uk
Rhif ffôn: 02920 879292
Cyfeiriad: Yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, Adeiladau'r Frenhines, 14-17 The Parade, Caerdydd, CF24 3AA

Cynnydd

Y cynnydd hyd at ddiwedd Awst 2019

Penodwyd rheolwr datblygu labordy sydd eisoes wedi dechrau ar ei swydd. Mae swyddi darlithydd wedi eu hysbysebu a chynhelir cyfweliadau cyn gynted â phosibl. Penodwyd rheolwr prosiect i ddechrau ym mis Hydref.