Beth mae Cyllid Ewropeaidd wedi’i wneud ar gyfer De Ddwyrain Cymru?

Meh 25, 2021

Mae WEFO wedi cynhyrchu ffeithlun newydd sy’n dangos yr effaith y mae cronfeydd yr UE wedi’i chael ar ranbarth y De-ddwyrain ers 2007, fel y gellir ei gweld isod:

Edrychwch ar y fersiwn wedi’i hanimeiddio: