Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://www.sewales-ret.co.uk.

Pa ddata personol ydym yn eu casglu a pham rydym yn eu casglu

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein safle cewch optio i mewn i gadw eich enw, eich cyfeiriad e-bost a’ch gwefan yn y cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes raid i chi lenwi eich manylion eto pan rydych yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis yma’n para am flwyddyn.

Os byddwch yn ymweld â’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i weld a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci yma’n cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n cael ei waredu pan rydych yn cau eich porwr.

Pan rydych yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu sawl cwci i gadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau ar gyfer y sgrin. Mae cwcis mewngofnodi’n para am ddeuddydd ac mae cwcis opsiynau sgrin yn para am flwyddyn. Os byddwch yn dewis “Cofio Fi”, bydd eich mewngofnodi’n para am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi’n cael eu dileu.

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci yma’n cynnwys unrhyw ddata personol a’r cyfan mae’n ei ddynodi yw cyfeirnod yr erthygl rydych chi newydd ei golygu. Daw i ben ar ôl 1 diwrnod.

Ymgorffori cynnwys o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y safle yma fod â chynnwys wedi’i ymgorffori (e.e. fideos, lluniau, erthyglau ac ati). Mae cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr union yr un ffordd ag os yw’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, ymgorffori tracio trydydd parti ychwanegol a monitro eich rhyngweithio gyda’r cynnwys wedi’i ymgorffori, gan gynnwys tracio eich rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i ymgorffori os oes gennych chi gyfrif ac os ydych chi wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Os oes gennych chi gyfrif ar y safle hwn, neu os ydych chi wedi gadael sylwadau, gallwch ofyn am dderbyn ffeil wedi’i hallforio o’r data personol sydd gennym ni amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych chi wedi’u rhoi i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym ni amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae’n rhaid i ni eu cadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I ble rydym yn anfon eich data

Efallai y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu harchwilio drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.

WPML

Mae WPML yn defnyddio cwcis i adnabod iaith bresennol yr ymwelydd, iaith yr ymweliad diwethaf a iaith y defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi.

Wrth i chi ddefnyddio ategyn, bydd WPML yn rhannu data am y safle drwy Osodwr. Ni fydd unrhyw ddata gan y defnyddiwr ei hun yn cael eu rhannu.

Pa ddata personol ydym yn eu casglu a pham rydym yn eu casglu

Allweddi API

Rydym yn gwneud defnydd o rai APIs, er mwyn darparu nodweddion penodol.

Gall yr APIs yma gynnwys y gwasanaethau trydydd parti canlynol: Google Maps (allwedd API).