Perfformiad rhanbarthol

Med 17, 2021

Dyma’r ffigurau pennawd diweddaraf ar berfformiad gweithrediadau a ariennir gan ESI yn Rhanbarth y de-ddwyrain.  Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data anfonwch e-bost atom yn sewalesret@bridgend.gov.uk.

CronfaDangosyddFfigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain
ERDFMentrau a gynorthwywyd 5,364
Mentrau a grëwyd 1,740
Swyddi a grëwyd9,892
ESFCyfranogwyr a gynorthwywyd 130,565
Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth 14,675
Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau56,096
Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant3,829
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,