Perfformiad rhanbarthol Medi 2022

Med 30, 2022

Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, e-bostiwch sewalesret@bridgend.gov.uk.

CronfaDangosyddFfigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain
ERDFMentrau a gynorthwywyd 6,898
Mentrau a grëwyd 2,242
Swyddi a grëwyd10,689
ESFCyfranogwyr a gynorthwywyd 128,719
Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth 11,898
Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau52,318
Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant3,148

Mae WEFO wedi diweddaru eu ffeithluniau i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf: