Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru

Disgrifiad o’r prosiect

Dan arweiniad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 yn darparu cymwysterau i weithwyr yn niwydiant Cymru, yn y sector gweithgynhyrchu uwch yn enwedig. Mae’n cefnogi gweithwyr i ddeall ac ymgysylltu â newid technolegol cyflym, gan helpu i sbarduno twf busnes. Nod y rhaglenni hyn yw sicrhau bod cwmnïau Gweithgynhyrchu yng Nghymru yn parhau i fod o flaen y gystadleuaeth drwy nodi technolegau a phrosesau gweithgynhyrchu presennol a newydd a all symud eich sefydliad ymlaen.

Lle bynnag y mae eu lleoliad yng Nghymru, ac i ryw raddau, eu hamserlen wythnosol arferol, mae’r rhaglenni wedi eu cynllunio i ddiwallu anghenion y cyfranogwyr. Gan eu bod nhw’n cael eu darparu fesul cyfnodau dysgu byr, ceir hyblygrwydd i drefnu’r astudiaeth o amgylch eu hymrwymiadau eraill.

Bydd ein staff academaidd yn gweithio gyda chyfranogwyr i;

  • Ddeall eu dyheadau
  • Diffinio Amcanion Dysgu sy’n cydweddu â’u hamcanion ac amcanion eu sefydliad.
  • Cynnal Adolygiad o Barodrwydd Digidol.

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect yn gweithredu ledled Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Gweithwyr o unrhyw fusnes mawr neu fach sy’n gweithredu yn unrhyw ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’n rhaid i gyfranogwyr feddu ar gymhwyster lefel 3 sydd eisoes yn bodoli neu gyfwerth fel cymwysterau gofynnol.

Targedau penodol

Hyfforddi 302 o gyfranogwyr dros gyfnod o 5 mlynedd.

Manylion cyswllt

Enw: Graham Howe
E-bost: made@uwtsd.ac.uk
Rhif ffôn: 01792 481199
Cyfeiriad: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Technium 1, Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8PH
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

LinkedIn: Dolen