Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

AEMRI (Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch )

Disgrifiad o’r prosiect

Mae TWI Cymru yn darparu Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch (AEMRI) ac wedi sicrhau £7.5 miliwn o gyllid ERDF ar gyfer prosiect £12.6 miliwn dros gyfnod o 5 mlynedd. Yr amcan penodol yw ymchwil ac arloesedd S1.1. echel flaenoriaeth 1. Bydd cymorth gan y diwydiant yn cyfrannu 50% o hyn a’i danysgrifennu gan TWI Ltd, sefydliad ymchwil a thechnoleg byd-eang sy’n cyflogi 900 o bobl. Nod AEMRI yw hybu twf busnes a chystadleurwydd ar gyfer sefydliadau gweithgynhyrchu a pheirianneg drwy ymchwil a nodwyd ym maes peirianneg a deunyddiau uwch. Disgwylir y bydd ei gyfleusterau technegol yn cael eu cwblhau yn 2023.

Bydd y Sefydliad yn darparu cyfleuster unigryw lle bydd màs critigol o offer, arbenigedd ac adnoddau yn darparu amgylchedd lle gellir pennu a phrofi terfynau perfformiad deunyddiau uwch. Drwy ddefnyddio dulliau modelu ac efelychu uwch, bydd strwythurau profion mecanyddol ar raddfa fawr llawn yn cael eu cynllunio a’u hadeiladu ar gyfrifiadau dadansoddi elfennau penodol. Bydd technegau gwerthuso anninistriol awtomatig uwch o ganfod diffygion critigol yn cael eu cynllunio, eu profi a’u dilysu, a bydd hynny’n arbed amser y diwydiant a chostau cynhyrchu yn ogystal â lleihau’r risg o fethiannau strwythurol trychinebus.

Model Cyflawni

Bydd AEMRI y Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch yn cyflawni amcanion y cynnig hwn drwy’r pedwar llinyn technegol canlynol a ddisgrifir yn llawn mewn llinynnau technegol:

  1. Modelu ac Efelychu Deunyddiau a Strwythurau Perfformiad Uchel.
  2. Archwiliad Robotig Uwch y Strwythurau Geometreg Cymhleth.
  3. Systemau Arolygu ar gyfer Strwythurau Mawr Iawn yn y Sector Ynni Gwyrdd.
  4. Canolfan Ymchwil ar gyfer Cynhyrchu Niwclear.

Bydd yr amgylchedd ymchwil AEMRI yn cyfuno arbenigedd, offer ac adnoddau ar gyfer gwasanaethau gwerthuso a phrofi strwythurol pwrpasol sydd wedi eu cynllunio i bennu, profi a dilysu terfynau perfformiad deunyddiau uwch ac i ddod o hyd i ffyrdd o arbed amser, lleihau costau cynhyrchu a lleihau’r risg o fethiant strwythurol.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i ardal Caerdydd o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chastell-nedd Port Talbot ac Abertawe hefyd.

Targedau penodol

  • Cynllunnir £5.4 miliwn o refeniw gwariant busnes ar ymchwil a datblygu’r prosiectau BERD dros y cyfnod o 5 mlynedd o 2015 i 2020, a bydd yn cael ei gipio gan AEMRI. Bydd £3.2 ychwanegol yn cael ei gipio gan AEMRI o 2020 hyd at 2023.
  • £6 miliwn o wariant cyfalaf dros 5 mlynedd y prosiect.
  • Bydd £2.5 miliwn o gyllid RCUK, STFC ac Innovate UK yn y dyfodol dros y cyfnod o 5 mlynedd o 2015 i 2020 a bydd £1.5 miliwn ychwanegol yn cael ei gipio gan AEMRI i 2023.
  • Cyfanswm y staff ymchwil ar gyfer targedau AEMRI – 25

Manylion cyswllt

Enw: Ian Nicholson
E-bost: Ian.nicholson@twi.co.uk
Rhif ffôn: 01639 873100
Cyfeiriad: Canolfan Dechnoleg TWI Cymru, Parc Busnes Glannau'r Harbwr, Port Talbot, SA13 1SB
Gwefan: Website