Dirwyn rhai o Raglenni 2007-2013 i ben

Med 17, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi hysbysu WEFO yn anffurfiol y gall tair o’r Rhaglenni gael eu cau. Cadarnheir y cyfnodau cadw dogfennau ar gyfer y rhaglenni hyn fel a ganlyn:

  • Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol ERDF Dwyrain Cymru – 21ain Awst 2022
  • Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol ESF Dwyrain Cymru – 2il Ebrill 2023
  • Rhaglen Gydgyfeirio ESF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd – 3ydd Mehefin 2023

Bydd gweithrediadau’n ymwybodol mai dyddiad terfynol y gwariant cymwys ar gyfer rhaglenni cyfredol 2014-2020 yw 31ain Rhagfyr 2023.

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,