Rhaglen Graddedigion Cymru yn cyrraedd y brig yng Ngwobrau STEM Cymru

Rha 16, 2022

Cyhoeddwyd mai Rhaglen Graddedigion Cymru oedd “Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn (Sector Preifat)” yng Ngwobrau STEM Cymru 2022 a gynhaliwyd eleni yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar 27 Hydref.  Mae’r categori hwn yn cydnabod busnesau sy’n mynd i’r afael â bwlch amrywiaeth a phrinder sgiliau STEM, ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Rhaglen wedi’i chyllido o dan Flaenoriaeth 2 Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Rhaglen Graddedigion Cymru, a reolir gan Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru.  Fe’i sefydlwyd i ddenu graddedigion STEM i rolau ym meysydd Data, Deallusrwydd Artiffisial (AI) a’r Gwasanaethau Ariannol a’u datblygu yn y rolau hynny wedyn, gyda golwg ar gadw’r doniau gorau yng Nghymru.  Mae’n cynnig dwy raglen i raddedigion; rhaglen gwasanaethau ariannol sy’n para dwy flynedd a rhaglen llwybr cyflym ym maes Data/Deallusrwydd Artiffisial sy’n para 10 mis.

Enillwyr Gwobrau STEM Cymru 2022:

 • Gwobr Arloesi mewn STEM – Llusern Scientific Limited
 • Llysgennad STEM y Flwyddyn – Seb York, CatSci
 • Menyw STEM y Flwyddyn – Sharan Johnstone, Prifysgol De Cymru
 • Gwobr Cynaliadwyedd STEM – Design Reality Limited
 • Busnes STEM newydd y Flwyddyn – Think Air
 • Cwmni STEM y Flwyddyn (mwy na 50 o gyflogeion) – CatSci
 • Cwmni STEM y Flwyddyn (llai na 50 o gyflogeion) – SparkLab Cymru
 • Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn (Sector Preifat) – Rhaglen Graddedigion Cymru, Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru
 • Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) – Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion, Prifysgol Abertawe
 • Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn (Sector Nid-er-elw) – EESW-STEM Cymru
 • Cwmni STEM Rhyngwladol y Flwyddyn – Laser Wire Solutions
 • Seren STEM y Dyfodol – Charlotte Lewis, Grŵp Simbec-Orion

Dywedodd Rheolwr Cyflwyno’r Rhaglen Graddedigion, Caroline Jerrett: “Mae’n dda gweld y Rhaglen yn ennyn cydnabyddiaeth am y gwaith y mae pawb sy’n ymwneud â hi wedi’i gyflawni i gynyddu ymwybyddiaeth o yrfaoedd STEM i gronfa talent graddedigion amrywiol.

Mae ein cydweithio unigryw rhwng diwydiant ac addysg wedi caniatáu i ni addasu ac ymateb yn ystwyth i’r dirwedd sy’n newid yn barhaus, er mwyn paratoi graddedigion STEM â’r sgiliau angenrheidiol i sbarduno arloesi a thwf economaidd a helpu i gau’r bwlch sgiliau sydd wedi bod yn effeithio ar fusnesau.”

Ymhlith y cyflogwyr a fu’n ymwneud â’r Rhaglenni y mae Admiral, Atradius, sa.global, Hodge Bank, Cymdeithas Adeiladu Principality, Opel Vauxhall Finance a Pepper Money ac ers y cychwyn mae 214 o raddedigion wedi cwblhau’r rhaglen gyda 91% ohonynt ar gyfartaledd yn sicrhau swyddi sy’n talu’n dda erbyn diwedd eu lleoliad terfynol.

Cliciwch isod i wylio clip fideo byr ynghylch prosiect Rhaglen Graddedigion Cymru. Mae’n cynnig cipolwg ar ffilm estynedig ynghylch Blaenoriaethau 1 a 2 Cronfa Gymdeithasol Ewrop a fydd yn dilyn yn y flwyddyn newydd.