Perfformiad rhanbarthol

Meh 30, 2022

Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, e-bostiwch sewalesret@bridgend.gov.uk.

CronfaDangosyddFfigurau ar gyfer Rhanbarth y de-ddwyrain
ERDFMentrau a gynorthwywyd 6,595
Mentrau a grëwyd 2,010
Swyddi a grëwyd11,617
ESFCyfranogwyr a gynorthwywyd 143,557
Cyfranogwyr a gefnogwyd i gyflogaeth 18,294
Cyfranogwyr yn ennill cymwysterau60,313
Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant4,598

Mae WEFO wedi diweddaru eu ffeithluniau i adlewyrchu’r ffigurau diweddaraf:

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,