Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Rhaglen Gwelliannau Gorsafoedd Cymru (Cam 2)

Disgrifiad o’r prosiect

Cyflawnwyd gwelliannau sylweddol mewn pum gorsaf allweddol gan y gweithrediad hwn mewn ardaloedd yn y Gorllewin a’r Cymoedd – Pontypridd, Ystrad Mynach, Aberystwyth, Port Talbot, a’r Rhyl. Canlyniad y gweithrediad yw gorsafoedd mwy deniadol, diogel a hygyrch, gyda gwell cysylltiadau â dulliau eraill o gludiant, sy’n arwain at gynnydd yn y defnydd o’r rheilffyrdd, ar gyfer cymudo a theithiau eraill.

Model Cyflawni

Cafodd y gweithrediad ei reoli gan Isadran Trafnidiaeth Gyhoeddus ar y cyd ag Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru drwy gytundeb â Network Rail a fydd yn caffael contractwyr i gwblhau’r gwaith adeiladu.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i Gaerffili a Rhondda Cynon Taf  yn rhanbarth y De-ddwyrain  a Chastell-nedd Port Talbot, Sir Ddinbych a Cheredigion yn ehangach.

Targedau penodol

Nifer y cyfleusterau rhyngfoddol a gafodd eu gwella: 5

Manylion cyswllt

Enw: Dafydd Munro
E-bost: Dafydd.munro@gov.wales
Rhif ffôn: 0300 025 9226
Cyfeiriad: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd
Gwefan: Website

Cynnydd

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Mehefin 2017

Gweithrediad wedi’i gwblhau

 

Gwelliannau Gorsaf Pontypridd

Cyn:                                                                 Ar ôl:


(Ffynhonnell: Rhwydwaith Cymru)

Gwelliannau Gorsaf Ystrad Mynach

CynPlatfform a Phont                               Ar ôlSwyddfa Docynnau a Phont