ESF Blaenoriaeth 2: ION Leadership

Chw 28, 2022

Rhaglenni arweinyddiaeth a ariennir yn rhannol i gefnogi busnesau yng Nghymru

Hoffech chi fod yn arweinydd eithriadol? Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi’i chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth perchnogion, rheolwyr a llunwyr penderfyniad allweddol, â’r nod o gynyddu cynhyrchiant yn y gweithle gan ddatblygu mentrau cynaliadwy a phroffidiol.

Diolch i gymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, caiff rhaglenni Arweinyddiaeth ION eu hariannu hyd at 70% ar gyfer busnesau cymwys.

Ewch i wefan arweinyddiaeth ION am ragor o wybodaeth, gan gynnwys rhaglenni sydd ar ddod. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,