Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

METaL 2

Disgrifiad o’r prosiect

Mae METaL yn brosiect unigryw a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr UE, trwy Lywodraeth Cymru. Ein nod yw mynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu trwy ddarparu dysgu seiliedig ar waith sy’n arwain at wella sgiliau yn y gweithlu yn gyffredinol a fydd, yn y pen draw, yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd i ddiwydiant Cymru.

Cwmpas daearyddol

Mae Metal yn brosiect ledled Cymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Rhaid i’r holl gyfranogwyr fod mewn cyflogaeth. Rhaid i’r holl gyfranogwyr fyw neu weithio yn yr ardal gymhwysedd.

Targedau penodol

Hyfforddi 1350 o gyfranogwyr yn ystod oes y prosiect.

Manylion cyswllt

Enw: Khalil Khan
E-bost: k.khan@swansea.ac.uk
Rhif ffôn: 01792 606490
Cyfeiriad: Prosiect METaL, Canolfan Arloesi Bae Baglan, Parc Ynni Baglan, Port Talbot SA12 7AX
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

LinkedIn Dolen