Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

RICE (Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol)

Disgrifiad o’r prosiect

Arweinir RICE gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) a Phrifysgol De Cymru.

Ei nod yw profi sut y gall CO2 a gynhyrchir o brosesau diwydiannol trwm gael ei ddefnyddio’n arloesol i wneud cynhyrchion gwerth uchel a chemegau sy’n bwysig yn ddiwydiannol. Bydd technolegau hefyd yn archwilio cynhyrchu hydrogen gwyrdd y gellir ei ddefnyddio mewn sawl ffordd i leihau ein hôl troed carbon.

Ei nod yw cyflawni newid trawsnewidiol drwy drosi prosesau arloesol er mwyn lleihau allyriadau CO Cymru a’r defnydd o ynni a deunydd crai gan ddiwydiannau trwm.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i ardal rhaglen Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, yn y De-orllewin yn bennaf.

Targedau penodol

  • Swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd                                                                           £9.2 miliwn
  • Nifer y cyfleusterau seilwaith ymchwil sydd wedi eu gwella                                        1
  • Nifer yr ymchwilwyr mewn cyfleusterau seilwaith ymchwil sydd wedi eu gwella      61
  • Nifer yr ymchwilwyr newydd mewn endidau a gynorthwyir                                       29

Manylion cyswllt

Enw: Prof Andrew Barron
E-bost: A.R.Barron@swansea.ac.uk
Rhif ffôn: 01792 513033
Cyfeiriad: Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Adeilad yr ESRI, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe, SA1 8EN
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Youtube: Dolen

LinkedIn: Dolen

Cynnydd

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Awst 2019

Mae datblygiad yr arddangoswyr yn parhau, gyda gwaith gosod ar y safleoedd diwydiant trwm a nodwyd wedi ei gynllunio erbyn diwedd y flwyddyn (2019) er mwyn dechrau’r arddangosiadau a phrofion.

Un o brif elfennau prosiect RICE yw cipio a lledaenu, mewn cyfres o straeon digidol, addewid a chynnydd yr atebion i brosiect RICE wrth iddynt ddatblygu. Ymgymerir â’r pecyn gwaith hwn gan Ganolfan Adrodd Straeon George Ewert Evans ym Mhrifysgol De Cymru. Mae cyfres o fideos wedi eu cynhyrchu ac ychwanegir atynt wrth i’r prosiect ddatblygu. Mae’r fideos yn cynnwys:

Yn ogystal â hyn, comisiynwyd 3 fideo arall a fydd yn canolbwyntio ar CO2, Hydrogen ac Algâu. Byddant yn cael eu ffilmio a’u cynhyrchu wrth i’r prosiect ddatblygu.

Mae ein holl fideos ar gael i’w gweld ar sianel YouTube RICE.

Isod, ceir ciplun o rai delweddau sy’n adlewyrchu’r cynnydd a wneir:

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn siarad yn y Senedd gyda baner RICE yn y cefndir

 

Danfon ein cynwysyddion cyntaf a fydd yn cael eu defnyddio yn rhan o becyn gwaith 2, ar gyfer reoleiddio, cynaeafu a hidlo algâu.

 

Rhai o aelodau tîm prosiect RICE yn dilyn adolygiad a chyfarfod cynllunio 6 misol.

 

Cydosod un o’r bioadweithyddion a fydd yn cael ei ddefnyddio i dyfu algâu a fydd yn llyncu allyriadau CO2 diwydiannol.