Busnes Cymdeithasol Cymru

Bydd gweithrediad Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth busnes arbenigol i fusnesau cymdeithasol ar gyfer twf ar draws Cymru. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, cwmnïau cydfuddiannol a […]

Darllen mwy >


Cronfa Busnes Cymru

Mae Cronfa Busnes Cymru, a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, wedi’i seilio ar Gronfa JEREMIE a fuddsoddwyd yn llawn. Mae’n gallu cynnig buddsoddiad i gwmnïau wedi […]

Darllen mwy >


Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

Mae Cronfa Tyfu Busnesau Cymru yn cefnogi busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ariannol i’w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am swyddi. Mae cymorth ariannol o hyd at £150,000 ar […]

Darllen mwy >


Cyflymu Cymru i Fusnesau (Band Eang Cyflym Iawn ar Gyfer Busnes)

Mae Cyflymu Cymru Busnes yn rhaglen sy’n adeiladu ar y buddsoddiad sylweddol a wnaed gan Lywodraeth Cymru mewn Band Eang Cyflym Iawn yng Nghymru. Mae’n cynnig cymorth uniongyrchol i fusnesau […]

Darllen mwy >